Rzepak ozimy – produkcja materiału siewnego w Polsce w roku 2017

Nasiona rzepaku ozimego

W roku 2017 zgłoszonych do oceny polowej zostało 21 odmian rzepaku ozimego przeznaczonego na kwalifikowany materiał siewny o łącznej powierzchni 489,06 ha. Większość stanowią odmiany populacyjne (18 odmian) oraz 3 odmiany mieszańcowe: Copernikus, Dk Camelot oraz odmiana Konkret.

Poniższa lista przedstawia jakich odmian rzepaku siewnego można się spodziewać na rynku z Polskiej produkcji.

L.p. HODOWCA ODMIANA AREAŁ [ha] ŁĄCZNY AREAŁ [ha]
1 HR Strzelce Bazalt 34 304,84
2 Brendy 23,43
3 Chrobry 118,4
4 Copernicus 1
5 Kana 24,9
6 Konkret 22
7 Monolit 81,11
8 Saatzucht Donau Darcy 5 120,23
9 Finley 15
10 Harry 16
11 Marley 22
12 Ricky 14,23
13 Sidney 10
14 Stanley 20
15 Winny 18
16 HR Smolice Bakara 20 26,38
17 Bazyl 6,38
18 Danko Murphy 15,11 15,11
19 RAGT Nasiona Brazzil 10 10
20 Mike Pickforda z Cotswold Kite 9,5 9,5
21 Monsanto DK Camelot 3 3

Tabela ukazuje że najpopularniejszymi rozmnażanymi odmianami rzepaku ozimego są Chrobry, Monolit oraz Bazalt, których hodowcą jest Hodowla roślin Strzelce.
Patrząc na ilość odmian rzepaku ozimego rozmnażanych w Polsce porównując do ilości odmian dostępnych na rynku wygląda bardzo skromnie. Przeanalizujmy więc hipotetycznie jak to się ma w rzeczywistości. Lista zarejestrowanych odmian rzepaku ozimego w Polsce dostępna jest na stronie COBORU.

Według danych GUS w 2015 rzepak ozimy zajmował powierzchnię około 0,8 mln hektarów o średni plon z hektara wyniósł ok 3,4 tony.
Skoro wiemy jakie są zasiewy rzepaku w Polsce oraz znamy areał uprawy rzepaku przeznaczony na kwalifikowany materiał siewny to czemu szacunki będą hipotetyczne?
Z własnego doświadczenia z pracy PIORiN wiem, że tuż przed zbiorem oraz po zbiorze w badaniach laboratoryjnych ilość materiału siewnego często maleje. Przyczyną są wyłączenia części plantacji w trakcie ostatniej oceny polowej oraz niespełnianie wymagań przez nasiona w ocenie laboratoryjnej.

Przyjmując optymistyczny wariant mamy 489,06 ha co przy średnim plonie 3,4 t/ha daje nam 1711,71 tony nasion rzepaku ozimego. Uwzględnić trzeba straty wynikające z doczyszczenia takich nasion i przyjmijmy że będzie to 20 %. Daje nam to 1369,368 tony „czystych, jednorodnych” nasion rzepaku.
Zakładając, że średnio do założenia uprawy jednego hektara wykorzystujemy 4 kg kwalifikowanego materiału siewnego daje nam to 342342 hektarów które można obsiać z materiały kwalifikowanego wyprodukowanego w naszym kraju. Przy zachowaniu uproszczonych rachunków wynika, że krajowa produkcja kwalifikowanego materiału siewnego zaspokaja blisko połowę zapotrzebowania na nasiona rzepaku ozimego potrzebne do obsiania pól.

Czy to dużo, czy mało?
To już zostawiam Twojej ocenie.

Z racji że odmian jest dużo, a opis ich obszerny aby w komentarzu zgłaszać odmiany jakich opis chcielibyście poznać, a 3 z nich, które będą się najczęściej powtarzać opiszę na blogu.