Babka zwyczajna – Plantago maior

Babka zwyczajna

Babka zwyczajna – Plantago maior

Babkowate – Plantaginaceae

SIEWKA

Łodyżka podliścieniowa:
słabo rozwinięta
Liścienie:
podługowate, na szczycie tępe, 5-8 mm dł., 1,8-2,3 mm szer., na ogonkach 2-3 mm dł., zrośniętych w nasadzie w błonkowatą pochwę.
Pierwsze liście:
skrętoległe; pierwszy liść początkowo wąski, podługowaty, później staje się szerszy, owalny, nieco jajowaty, z wydłużającym się w miarę wzrostu ogonkiem; unerwienie w postaci 3 wychodzących z ogonka podłużnych nerwów, w tym środkowy wyraźniejszy, w nasadzie zgrubiały, ku górze silnie zwężający się, boczne nerwy łukowate, na szczycie łączą się ze środkowym; drugi liść podobny do pierwszego; ogonki liściowe w nasadzie rozszerzają się w pochwę, w czasie rozwoju wschodów znacznie się wydłużają.
Okres wschodów:
głąwnie wiosną

Babka zwyczajna
Babka zwyczajna – Plantago maior

ROŚLINA KWITNĄCA

Wysokość:
10—40 cm.
Korzeń:
miotełkowaty, silnie rozgałęzione.
Łodyga:
wzniesiona, obła, u nasady podnosząca się, równa długości liści.
Liście:
szerokojajowate lub eliptyczne, o 3-9 nerwach, tępe lub zaostrzone, na obu końcach zaokrąglone, całobrzegie lub rzadko niewyraźnie ząbkowane, nagle zwężone w dość długi, szeroki ogonek, skupione w różyczkę.
Kwiatostan:
kłos wydłużony, walcowaty o średnicy 3-6 mm.
Kwitnienie:
czerwiec-wrzesień
Owoc:
torebka 4-8 lub16-nasienna
Nasiono:
różnego kształtu, owalne, klinowate lub podługowate, prostokątne, prawie zawsze skośnie ucięte, 0,8-1,5 mm dł., 0,5-1 mm szer. i 0,25-0,35 mm gr., spłaszczone, z jednej strony płaskie lub lekko wypukłe, zielonawobrunatne.
Trwałość:
roślina dwu- lub wieloletnia
Występowanie:
żadko występuje w uprawach, powszechna na przydrożach, i w innych miejscach wydeptywanych, pastwiskach, śmietniskach, w rowach i nad brzegami wód; bardzo pospolita.
Gleba:
wilgotna, lekka lub ciężka, żyzna.
Rozmnażanie:
z nasion i wegetatywnie
Właściwości:
roślina zawiera glikozydy, garbniki, śluz, saponiny, kwas krzemowy, witaminy C, K.
Zastosowanie:
liść babki zwyczajnej Folium Plantaginis znajduje zastosowanie w lecznictwie, zawiera aukubinę, wit. C, garbniki, kwas cytrynowy.