Biedronka siedmiokropka – oblicze nieznane

Biedronka siedmiokropka – Coccinella septempunctata

Biedronka siedmiokropka - Coccinella septempunctata - forma dorosła (imago) | fot. Agrofy
Biedronka siedmiokropka – Coccinella septempunctata – forma dorosła (imago) | fot. Agrofy

Uważana jest za chrząszcza eleganckiego i łagodnego. Często jest bohaterem bajek i występuje tam jako bohater pozytywny oraz jest faworyzowanym obiektem edukacyjnym.
Można powiedzieć o niej miły owad?

Biedronki trudno pomylić z jakimkolwiek innymi owadami. Postać dorosła jest jaskrawo ubarwiona w kolorach czarnym oraz różnych odcieniach czerwonego z kontrastowym nakrapianiem. Jak sama nazwa wskazuje, u Biedronki siedmiokropki jest to 7 czarnych kropek na pokrywach skrzydeł.

Przyjęło się mówić ,że biedronki żywią się mszycami lecz jest to nie do końca prawdą. Pokarm biedronek jest bardzo zróżnicowany. Zarówno owady dorosłe jak i larwy są drapieżnikami. żywią się mszycami, ale także pluskwiakami, czerwcami, roztoczami, larwami muchówek, młodymi stadiami larwalnymi motyli oraz, niektórymi chrząszczami. Pomimo bardzo dużej aktywności jako drapieżnik dorosłe formy Biedronki siedmiokropki mogą przyjmować pokarm taki jak nektar, pyłek oraz spadź. Natomiast w przypadku niedoboru pokarmu owady dorosłe i larwy wykazują objawy kanibalizmu, zjadają siebie nawzajem.

Jaja składane są pojedynczo lub w złożach do kilkudziesięciu sztuk, często w pobliżu koloni mszyc. Są one koloru żółtego lub pomarańczowego i kształtu wrzecionowatego lub owalnego. Okres składania jaj przypada na maj i czerwiec.

Po 5-10 dniach z jaj wylęgają się larwy.

Larwa Biedronki siedmiokropki | fot. Agrofy
Larwa Biedronki siedmiokropki | fot. Agrofy

W pierwszym dniu po wylęgu larwy Biedronki siedmiokropki są mało ruchliwe i często pozostają w miejscu wylęgu żywiąc się sąsiednimi jajami. Rozwój larwalny trwa około czterech tygodni w trakcie których larwy są bardzo aktywne. Potrafią zlikwidować od 100 do nawet 2000 mszyc. W tym czasie przechodzą 4 linienia.

Przed przeobrażeniem się w pięknego czerwonego chrząszcza w czarne kropki larwy przyklejają się końcem odwłoka do podłoża. Przepoczwarczenie następuje na roślinach, rzadziej w glebie.

Stadium poczwarki trwa od 1 do 8 tygodni.

Młode osobniki dorosłe są miękkie i nie wybarwione. Pełne wybarwienie następuje w ciągu kilku godzin.

Biedronka siedmiokropka - Coccinella septempunctata - młoda forma dorosła (imago) jeszcze nie wybarwiona
Biedronka siedmiokropka – Coccinella septempunctata – forma dorosła (imago) | fot. Agrofy
Biedronka siedmiokropka - Coccinella septempunctata - forma dorosła (imago) | fot. Agrofy
Biedronka siedmiokropka – Coccinella septempunctata – forma dorosła (imago) | fot. Agrofy

Dorosłe Biedronki żyją około 14 miesięcy i są prawdziwymi zabójcami mszyc. W ciągu dnia potrafią uśmiercić od 30 do 250 mszyc. Jest to dużo ale rozwój mszyc przebiega bardzo szybko i w dodatku ich nalot na uprawy następuje szybciej niż biedronek. Mimo to Biedronkę  siedmiokropkę można uznać za ważnego sprzymierzeńca człowieka w walce z innymi owadami, głównie mszycami.