Chinoksyfen – kolejna substancja aktywna wycofana

Chinoksyfen

W Unii Europejskiej trwa przegląd substancji aktywnych (s.a.) środków ochrony roślin i ostatnio ta grupa liczy kilkanaście pozycji.
Jedną z nich jest Chinoksyfen, który w myśl treści Rozporządzenia Komisji Europejskiej UE 2018/1914 z dnia 6 grudnia 2018 nie uzyskał odnowienia i zostaje wycofana z użytku.

Jako przyczynę nieodnowienia ważności pozwolenia Komisja Europejska podaje:

  • Potencjalna zdolność do bioakumulacji i tworzenia właściwości toksycznych (PBT)
  • Właściwości bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)

Jeśli chodzi o najważniejsze, czyli terminy wycofania oraz jakich preparatów to dotyczy, to już śpieszę z wyjaśnieniem.

Na polskim rynku mamy jeden środek ochrony roślin zabierający substancję aktywną Chinoksyfen i jest Atlas 500 SC. Środek Atlas 500 SC stosuje się w jęczmieniu jarym i ozimym oraz pszenicy ozimej do ochrony przed mączniakiem prawdziwym zbóż i traw.
Link do opisu oraz etykiety stosowania znajduje się tutaj.

Środki ochrony roślin zawierające Chinoksyfen tracą ważność zezwolenia we wszystkich państwach członkowskich do 27 czerwca 2019 roku.

Dodatkowy okres na zużycie zapasów czyli wykorzystanie przez stosujących środków powinien być jak najkrótszy i nie dłuższy niż przed 27 marca 2020 roku.

W przypadku środka Atlas 500 SC Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze nie określiło na dzień dzisiejszy nowych terminów ważności zezwolenia

Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne informacje o zachodzących zmianach w wykazie zarejestrowanych środków ochrony roślin zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz korzystania z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.pl.