Chowacz czterozębny – Ceutorhynchus quadridens

Chowacz czterozębny - Ceutorhynchus quadridens

Chowacz czterozębny jest kolejnym po chowaczu brukwiaczku owadem atakującym wiosną plantacje rzepaku ozimego. Zimuje w ściółce liściastej lub iglastej i pojawia się kilka dni później niż chowacz brukwianek. Samica składa jaja w ogonki liściowe lun nerwy główne, skąd po 6-11 dniach wylęgają się larwy. Larwy żerują najpierw w ogonkach liściowych, nerwach głównych i łodygach, a następnie przemieszczają się w kierunku korzenia. Rozwój nowego pokolenia trwa około 3-4 tygodni, następnie larwy wygryzają w pobliżu szyjki korzeniowej otwór przez który wypadają do gleby, gdzie następuje przepoczwarczenie. Na przełomie czerwca i lipca pojawiają się młode chowacze czterozębne i po krótkim okresie żerowania przenoszą się w miejsce gdzie będą zimowały.

Chowacz czterozębny - Ceutorhynchus quadridens
Chowacz czterozębny – Ceutorhynchus quadridens

Chowacz czterozębny jest długości ok 2,5-3 mm, koloru czarnego z szarozielonym odcieniem. Cechą charakterystyczną jest biała plamka na przedpleczu. Odnóża są czerwonożółte aż do rdzawobrązowego koloru. Larwa jest beznoga, biała z ciemnobrązową głową i jej długość to około 4-5 mm.

Chowacz czterozębny - Ceutorhynchus quadridens
Chowacz czterozębny – żerujące larwy

Objawy występowania chowacza czterozębnego widać na ogonkach liściowych oraz nerwach głównych w postaci „ukłucia” przez samicę w celu złożenia jaj. W przeciwieństwie do uszkodzeń powodowanych przez chowacza brukwiaczka łodyga rośnie pionowo i nie ulega deformacji. Brak widocznych objawów żerowania utrudnia oszacowanie szkód powodowanych przez chowacza czterozębnego, a te mogą wynieść nawet 20%. Podobnie jak w przypadku chowacza brukwiaczka wygryzione otworu stanowią łatwą drogę dla grzybów chorobotwórczych.

Lustrację prowadzi się identycznie jak w przypadku chowacza brukwiaczka czytaj opis.

Chowacz czterozębny - Ceutorhynchus quadridens
Chowacz czterozębny – odłowione chrząszcze. Dwa większe to chowacz brukwiaczek
Chowacz czterozębny - Ceutorhynchus quadridens
Chowacz czterozębny – Ceutorhynchus quadridens w otoczeniu muchy domowej

Określenie progu ekonomicznej szkodliwości.

Zabieg należy wykonać, gdy w ciągu kolejnych 3 dni średnia liczba chrząszczy chowacza czterozębnego w żółtym naczyniu wyniesie około 20 osobników.

W przypadku stosowania metody czerpakowej próg szkodliwości wynosi średnio 6 chrząszczy na 25 roślin.

Lista substancji aktywnych zarejestrowana do zwalczania chowacza czterozębnego w rzepaku ozimym z podziałem na grupy substancji aktywnych do jakich należą. W nawiasach podano liczbę środków ochrony roślin. Oczywiście wszystkie aktualne środki ochrony roślin można znaleźć na agrofy.pl.

Grupa substancji aktywnych Substancja aktywna
Pyretroidy lambda-cyhalotryna

alfa – cypermetryna

zeta- cypermetryna

beta-cyflutryna

deltametryna

tau-fluwalinat

gamma-cyhalotryna

etofenproks

Pyretroid
Fosforoorganiczne
Cypermetryna, Chloropiryfos

Beta-cyflutryna, Chloropiryfos

Pyretroid
Chloronikotynyle
Deltametryna, tiachlopryd
Fosforoorganiczne Chloropiryfos
Neonikotynoidy Acetamipryd

Gorąco zapraszam do komentowania i śledzenia w mediach społecznościowych.