Substancja czynna Iprodion zniknie w czerwcu tego roku!

W najnowszej aktualizacji środków ochrony roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) skróciło okres ważności zezwolenia dla fungicydów opartych na substancji aktywnej Iprodion. Fungicydy oparte na substancji aktywnej Iprodion mają szerokie zastosowanie od rzepaku ozimego, truskawki po rośliny warzywne, ozdobne oraz winorośl.

Iprodion - substancja czynna z grupy dikarboksymidów do stosowania przeciwko chorobom grzybowym
Iprodion – substancja czynna z grupy dikarboksymidów do stosowania przeciwko chorobom grzybowym

Ciekawe, że obecnie zarejestrowanych jest 5 preparatów zawierających w swym składzie Iprodion, a zezwolenie skrócono jedynie czterem. Znając MRiRW w podejściu do wykazu środków ochrony roślin jest to całkowicie normalna sytuacja więc środek Grisu 500 SC (Sumi Agro Poland Sp. z o.o. / Fregata S.A.) również można uznać, że zostanie wycofany.

Wracając do sedna to sytuacja dotyczy takich preparatów jak:

Dymas (AGCHEM ACCESS POLAND)

Iprodione 500 SC (AGROSIMEX Sp. z o.o.)

Paroli 334 SC (Sumi Agro Poland Sp. z o.o.)

Rovral Aquaflo 500 SC (BASF Polska Sp. z o.o.)

Jakie są terminy ważności zezwoleń?

Ważność zezwoleń dla każdego skrócono do 4 marca 2018 roku, znajdować się one mogą w obrocie do 19 maja 2018. Ostateczny termin do którego można stosować wyżej wymienione środki ochrony roślin to 4 czerwca 2018. Z pełnymi etykietami każdego preparatu można się zapoznać klikając w jego nazwę lub korzystając z wyszukiwarki www.agrofy.pl.

Skoro znamy datę wycofania fungicydów opartych na substancji czynnej Iprodion należałoby poznać tego przyczynę.

Komisja Europejska w Rozporządzaniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2091 z dnia 14 listopada 2017 roku precyzyjnie to wyjaśnia. Precyzują to punkty 8, 9 i 10 tego rozporządzenia

(8)   W dniu 8 czerwca 2016 r. Urząd przekazał Komisji wnioski ( 6 ) dotyczące tego, czy można oczekiwać, że iprodion spełnia kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Urząd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż ocenione reprezentatywne zastosowania mogą spowodować narażenie wód podziemnych na istotne metabolity iprodionu, które przekraczałoby stanowiącą parametr dla wody pitnej granicę 0,1 μg/l w sytuacjach występujących we wszystkich scenariuszach dotyczących wód podziemnych, a jeden istotny metabolit przekracza nawet 0,75 μg/l we wszystkich scenariuszach dotyczących wód podziemnych. Urząd stwierdził także, że istnieje wysokie długoterminowe ryzyko dla organizmów wodnych.

(9)   Ponadto w odniesieniu do jednego metabolitu, który wykryto w formie pozostałości w roślinach i zanieczyszczenia w materiale technicznym, Urząd stwierdził, że nie można wykluczyć możliwości wystąpienia genotoksyczności, a w związku z tym nie można ustalić wartości odniesienia dla tego metabolitu na podstawie dostępnych informacji. Oprócz tego na podstawie dostępnych informacji nie można zakończyć oceny ryzyka pokarmowego, gdyż nie można ustalić definicji pozostałości do celów oceny ryzyka; niemniej nie można wykluczyć wysokiego ryzyka dla konsumenta. Wreszcie na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji nie można zakończyć oceny długotrwałego ryzyka dla dzikich ssaków w odniesieniu do wszystkich istotnych dróg narażenia.

(10)   Iprodion jest ponadto sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza kategorii 2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 ( 1 ), a we wnioskach Urzędu wskazano, że iprodion należy sklasyfikować jako substancję rakotwórczą kategorii 1B i substancję działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 2. Dopuszczalne poziomy pozostałości w odniesieniu do reprezentatywnych zastosowań przekraczają wartości domyślne, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ). W związku z powyższym nie są spełnione wymogi określone w pkt 3.6.3 i 3.6.5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.


Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne informacje o zachodzących zmianach w wykazie zarejestrowanych środków ochrony roślin zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz korzystania z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.pl.