Nowe rejestracje środków firmy Innvigo

Innvigo Sp. z o.o.

Firma Innvigo Sp. z o.o. udostępniła informacje na temat nowych rejestracji środków ochrony roślin oraz zmian w treści etykiet swoich produktów, więc mogę zaprezentować Państwu niżej wymienione preparaty wraz z krótkim opisem owych zmian.

Pełne i aktualne etykiety stosowania środków ochrony roślin dostępne poprzez wyszukiwarkę środków znajdującą się na stronie Agrofy. Kliknięcie w nazwę środka spowoduje otwarcie nowej karty z możliwością zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat preparatu oraz pobrania aktualnej etykiety stosowania. Podane środki ochrony roślin nie są jeszcze dodane w bazie MRiRW więc ich ważność zezwoleń nie jest prawidłowa i będzie poprawiona kiedy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi doda je do swojej bazy danych.

Dla lepszej czytelności środki ochrony roślin zawierające te same substancje aktywne oraz identyczne zastosowanie podane są razem.


Pikas 300 SL oraz Zorro 300 SL

Są to herbicydy systemiczne, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczonego do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.


Baristo 500 SC oraz Wicher 500 SC

Są to herbicydy selektywne o działaniu układowym, stosowane doglebowo, będące koncentratem w formie stężonej zwiesimy do rozcieńczania z wodą. Stosować je można w Rzepaku ozimym, kapuście głowiastej oraz kalafiorze. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.


 Tresser 050 FS oraz Triter 050 FS

Są to fungicydy, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych. Przeznaczone do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego.


Mepik 300 SL

Mepik 300 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin oraz skracania i wzmacniania łodyg w okresie wiosennym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zmiany w zezwoleniach środków Metax 500 SC i Mezotop 500 SC rozszerzające zastosowanie w zwalczaniu chwastów w uprawie kapusty głowiastej.