Nowe rejestracje środków ochrony roślin. Stan na koniec stycznia 2016 r.

Środki ochrony roślin wpisane w styczniu 2016

Rejestr środków ochrony roślin dostępnych do stosowania na terytorium Polski jest prowadzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane publikowane są na stronie ministerstwa raz w tygodniu.

Pozwala to na sprawne aktualizowanie wyszukiwarki środków ochrony roślin dostępnej w serwisie Agrofy.pl. Znajdą tam państwo rozbudowane, choć łatwe w obsłudze kryteria wyszukiwania, które pozwolą zaprezentowanie poszukiwanych preparatów ochrony roślin oraz zapoznanie się z ich aktualnymi etykietami stosowania.

Środki ochrony roślin wpisane w styczniu 2016
Środki ochrony roślin wpisane w styczniu 2016

Na koniec stycznia w oparciu o dane Ministerstwa Rolnictwa zarejestrowanych jest 1555 środków ochrony roślin i w ciągu ostatnich dwóch tygodni przybyło 24 pozycje i są to:

Biromil 75 WG

Biromil 75 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: cyprodynil

Numer pozwolenia: R-212/2015

Opakowania: 0,5; 1; 5kg

 

Caffaro Micro 37,5 WG

CAFFARO MICRO 37,5 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywniczych przed chorobami powodowanymi przez grzyby i bakterie. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Substancje aktywne: miedź

Numer pozwolenia: R-214/2015

Opakowania: 1; 5; 10; 20; 25kg

 

Camaro 306 SE

Camaro 306 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym oraz w jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: florasulam, 2,4-D

Numer pozwolenia: R-161/2015

Opakowania: 1; 5; 10; 20l

 

Consul 250 EC

Consul 250 EC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Substancje aktywne: trineksapak etylu

Numer pozwolenia: R-116/2015

Opakowania: 1; 5; 10; 20l

 

Cyklop 334 SL

Cyklop 334 SL jest środkiem chwastobójczym, koncentratem do rozcieńczania wodą, zawierającym dwie substancje czynne z grupy regulatorów wzrostu chlopyralid i pikloram, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku jarym i rzepaku ozimym (stosowanie wiosną). Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: chlopyralid, pikloram

Numer pozwolenia: R-113/2015

Opakowania: 0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20; 220l

 

Drum 45 WG

DRUM 45 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: cymoksanil

Numer pozwolenia: R-193/2015

Opakowania: brak danych

 

Fusilade Forte 150 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: fluazyfop-P-butylowy

Numer pozwolenia: R-207/2015

Opakowania: 5; 10; 20; 50; 100; 250; 1000l

 

Glyfoflash Super 360 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nie użytkowanych rolniczo a także do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych samobieżnych lub ciągnikowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Substancje aktywne: glifosat

Numer pozwolenia: R-166/2015

Opakowania: 1; 5; 10; 20; 200; 1000l

 

Goltix Titan 565 SC

GOLTIX TITAN 565 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: chinomerak, metamitron

Numer pozwolenia: R-31/2015 wu

Opakowania: 1; 5; 10; 20l

 

Judo 050 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Substancje aktywne: lambda-cyhalotryna

Numer pozwolenia: R-145/2015

Opakowania: 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 1; 5l

 

Lotus Top 140 EC

Lotus Top 140 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu jarym i ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: fenpropidyna, epoksykonazol

Numer pozwolenia: R-162/2015

Opakowania: 1; 5; 10; 20l

 

Metafol 700 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. W roślinie działa systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Substancje aktywne: metamitron

Numer pozwolenia: R-184/2015

Opakowania: 1; 5; 10; 20l

 

Nautile 730 WG

Nautile 730 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Substancje aktywne: mankozeb, cymoksanil

Numer pozwolenia: R-204/2015

Opakowania: 0,25; 0,5; 1; 10kg

 

Neoram 37,5 WG

NEORAM 37,5 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywniczych przed chorobami powodowanymi przez grzyby i bakterie. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Substancje aktywne: miedź

Numer pozwolenia: R-203/2015

Opakowania: 1; 5; 10; 20; 25kg

 

Ninja 050 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Substancje aktywne: lambda-cyhalotryna

Numer pozwolenia: R-145/2015

Opakowania: 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 1; 5l

 

Optimus Super 175 EC

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: trineksapak etylu

Numer pozwolenia: R-30/2015 wu

Opakowania: 1; 5l

 

Parcan AL

Parcan AL jest środkiem owadobójczym w formie gotowego płynu do użycia, o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zwalczania mszyc w amatorskiej uprawie róż i pelargonii w ogrodach działkowych i przydomowych oraz na balkonach. Na roślinie działa wgłębnie.

Substancje aktywne: pyretryny

Numer pozwolenia: R-209/2015

Opakowania: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5l

 

Planet 72 WP

Planet 72 WP jest środkiem grzybobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka, pomidora i cebuli, przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: mankozeb, metalaksyl

Numer pozwolenia: R-180/2015

Opakowania: 1; 5; 20; 25kg

 

Prestop WP

PRESTOP WP jest biologicznym środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej do stosowania w ochronie przed chorobami niektórych roślin warzywnych, ziół i roślin ozdobnych w uprawie pod osłonami oraz truskawki w uprawie polowej. Działanie środka ma na celu powstrzymanie rozwoju czarnej zgnilizny zawiązków i pędów roślin dyniowatych (Didymella bryoniae) na ogórku, szarej pleśni (Botrytis cinerea) na truskawce, pomidorze i roślinach ozdobnych, jak również powstrzymywanie chorób odglebowych wywołanych przez: organizmy grzybopodobne rodzaju Pythium na ogórku, sałacie i ziołach, organizmy grzybopodobne rodzaju Pythium i Phytophthora na roślinach ozdobnych, grzyby rodzaju Rhizoctonia na kalafiorze i sałacie oraz grzyby rodzaju Fusarium i Rhizoctonia na ziołach. Środek przeznaczony do podlewania oraz do opryskiwania roślin przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Substancje aktywne: Gliocladium catenulatum

Numer pozwolenia: R-28/2015 wu

Opakowania: 0,1; 1kg

 

Pyrinex M22 EC

Pyrinex M22 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników o narządach gębowych ssących i gryzących na roślinach sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Substancje aktywne: chloropiryfos

Numer pozwolenia: R-200/2015

Opakowania: 1; 5l

 

Reboot 66 WG

Reboot 66 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Na roślinie działa wgłębnie i powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Substancje aktywne: zoksamid, cymoksanil

Numer pozwolenia: R-164/2015

Opakowania: 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10kg

 

Roundup Hobby Szybko Działajacy 6H AL

Roundup Hobby Szybko Działający 6H AL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu gotowego do zastosowania, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego i innych uciążliwych chwastów na terenach ogrodów działkowych i ogródków przydomowych. Roundup Hobby Szybko Działający 6H AL stosuje się również w celu zniszczenia chwastów i zbędnej roślinności rosnącej przy fundamentach budynków, wokół domów, wzdłuż płotów i innych ogrodzeń, między płytami chodników, na terenie obejścia i dróg dojazdowych, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami ozdobnymi. Roundup Hobby Szybko Działający 6H AL jest herbicydem nieselektywnym. W przypadku dostania się środka na części zielone roślin uprawnych następuje ich uszkodzenie, a nawet całkowite zniszczenie. Dlatego szczególnie ważne jest prawidłowe przeprowadzenie opryskiwania, tzn. w dzień bezwietrzny i z zastosowaniem osłon zapobiegających zwiewaniu rozpylonej cieczy użytkowej na rośliny uprawne rosnące w pobliżu.

Substancje aktywne: glifosat, Kwas pelargonowy

Numer pozwolenia: R-150/2015

Opakowania: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5l

 

Sharpen 330 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania niektórych rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: pendimetalina

Numer pozwolenia: R-198/2015

Opakowania: 0,5; 1; 5; 10; 20l

 

Tazachmer 500 SC

Tazachmer 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Substancje aktywne: metazachlor, chinomerak

Numer pozwolenia: R-42/2015 h.r.

Opakowania: 1; 5; 10l

 

Więcej informacji na stronie Agrofy.pl w zakładce wyszukiwarka, gdzie znajduje się wykaz wszystkich zarejestrowanych środków ochrony roślin.

Dajcie znać czy taka forma prezentacji nowych środków w rejestrze odpowiada lub zgłaszajcie swoje propozycje odnośnie informacji, jakie mają się znaleźć w takim zestawieniu.

źródło: www.minrol.gov.pl