Pimetrozyna – kolejna substancja wycofana

Pimetozyna

Wiadomo nie od dziś, że w Unii Europejskiej trwa przegląd substancji aktywnych (s.a.) środków ochrony roślin.
Jedną z nich jest Pimetrozyna, która w myśl treści Rozporządzenia Komisji Europejskiej UE 2018/1501 z dnia 9 października nie uzyskała odnowienia i zostaje wycofana z użytku.

Jako przyczynę nieodnowienia ważności pozwolenia podaje się:

  • Zanieczyszczanie wód gruntowych kilku metabolitów stwarzających zagrożenie dla wody pitnej
  • Wpływ na organy wewnątrzwydzielnicze różnych gatunków w różnym czasie. Na podstawie informacji udostępnionych w dokumentacji Urząd nie był jednak w stanie sfinalizować naukowej oceny dotyczącej możliwych właściwości pimetrozyny powodujących zaburzanie funkcjonowania układu hormonalnego.
Plenum 500 WG
Plenum 500 WG

Na polskim rynku mamy jeden środek ochrony roślin zabierający substancję aktywną Pimetrozynę i jest to Plenum 500 WG. Link do opisu oraz etykiety stosowania znajduje się tutaj.

Środki ochrony roślin zawierające Pimetrozynę tracą ważność zezwolenia we wszystkich państwach członkowskich do 30 kwietnia 2019 roku.

Dodatkowy okres na zużycie zapasów czyli wykorzystanie przez stosujących środków powinien być jak najkrótszy i nie dłuższy niż przed 30 stycznia 2020 roku.

W przypadku środka Plenum 500 WG wygląda to nastpująco:

  • Termin wygaśnięcia zezwolenia to 29 kwiecień 2019 roku
  • Termin wycofania z obrotu to 29 wrzesień 2019 roku
  • Termin ostatecznego stosowania to 29 stycznia 2020.
Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne informacje o zachodzących zmianach w wykazie zarejestrowanych środków ochrony roślin zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz korzystania z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.pl.