Substancja aktywna Propikonazol zostaje wycofana

Propikonazol

Propikonazol jest składnikiem dużej ilości popularnych fungicydów o szerokim spektrum działania, lecz tracimy go bezpowrotnie.
W Unii Europejskiej trwa przegląd substancji aktywnych (s.a.) środków ochrony roślin i ostatnio ta grupa liczy kilkanaście pozycji.
Jedną z nich jest propikonazol, który w myśl treści Rozporządzenia Komisji Europejskiej UE 2018/1865 z dnia 28 listopada 2018 nie uzyskał odnowienia i zostaje wycofana z użytku.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw – Erysiphe graminis na liściach pszenicy ozimej

Jako przyczynę nieodnowienia ważności pozwolenia Komisja Europejska podaje:

  • propikonazol zaklasyfikowano jako substancję działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B
  • Aktualne najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości NDP dla proponowanych zastosowań propikonazolu przekraczają wartość wzorcową w rozumieniu art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Z tych powodów nie można uznać, że narażenie ludzi na substancję czynną jest znikome.
  •  problem budzący szczególne zaniepokojenie, związany z zanieczyszczeniem wód podziemnych przez metabolity propikonazolu
  • propikonazol ma toksyczny wpływ na organy wewnątrzwydzielnicze. Na podstawie informacji udostępnionych w dokumentacji Urząd nie był jednak w stanie sfinalizować naukowej oceny dotyczącej możliwych właściwości propikonazolu powodujących zaburzanie funkcjonowania układu hormonalnego.

Jeśli chodzi o najważniejsze, czyli terminy wycofania oraz jakich preparatów to dotyczy, to wygląda to następująco.

Na polskim rynku mamy aktualnie 28 środków ochrony roślin zabierający substancję aktywną propikonazol i są to:

Ares 250 EC

Armure

ARTEA 330 EC

Barclay Bolt XL EC

Barclay Propizole EC

Bravo Premium

Buffer 490 EC

Bumper 250 EC

Bumper Super 490 EC

Difure Pro EC

Fender 250 EC

Harcer 425 EC

Inovor

Jetzone 250 EC

Joga 250 EC

MATSURI 250 EC

Menara 410 EC

Mondapropico EC

Posse Plus 490 EC

Propico 250 EC

Propicoflash EC

Quilt Xcel 263,8 SE

Tern Premium 575 EC

Tilt Turbo 575 EC

Trapinazol 250 EC

Vima-Propikonazol

Weto 250 EC

Zenit 575 EC

Środki ochrony roślin zawierające propikonazol tracą ważność zezwolenia we wszystkich państwach członkowskich do 19 czerwca 2019 roku.

Dodatkowy okres na zużycie zapasów czyli wykorzystanie przez stosujących środków powinien być jak najkrótszy i nie dłuższy niż przed 19 marca 2020 roku.

W przypadku środków opartych na substancji czynnej propikonazol Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze nie określiło na dzień dzisiejszy nowych terminów ważności zezwolenia.
Wszystkie zarejestrowane środki ochrony roślin znajdziesz na Agrofy.pl

Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne informacje o zachodzących zmianach w wykazie zarejestrowanych środków ochrony roślin zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz korzystania z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.pl.