Przewodnik po skuteczności fungicydów w ochronie pszenicy

Pszenica ozima - kłosy | fot. Agrofy.pl

Pszenica zwyczajna jest jedną z głównych rośliną uprawianą w Polsce, co sprawia,  że atakowana jest przez wiele organizmów szkodliwych, w tym choroby. Na szczęście wybór środków ochrony roślin jest ogromny, gdyż mamy do dyspozycji blisko 900 preparatów.

Pozostaje pytanie jak w tym wszystkim się odnaleźć. W tym tekście skupmy się jedynie na głównych chorobach atakujących uprawy pszenicy. W oparciu o angielskie stowarzyszenie AHDB działające na rzecz poprawy zdrowotności roślin przedstawiam ich najnowsze wyniki badań dotyczące skuteczności poszczególnych substancji aktywnych zawartych w fungicydach na wybrane choroby występujące w pszenicy.

Sądzę, że poniższa tabela będzie przydatna i pomoże w łatwy i szybki sposób dokonać wyboru w kwestiach ochrony pszenicy przed chorobami. Dla ułatwienia polecam skorzystanie w wyszukiwarki środków Agrofy.pl, gdzie również w łatwy sposób można wyszukać poszczególne środki ochrony roślin w oparciu o substancje aktywne  lub grupy substancji wymienione w tabeli. Wybierać możemy z pośród blisko 290 fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób w pszenicy.

W video znajduję się krótki poradnik jak można wyszukać fungicydy w oparciu o szukaną substancję aktywną.

Dla lepszej przejrzystości tabele podzieliłem na dwie części.

Skuteczność poszczególnych substancji aktywnych przeciwko przeciwko chorobom pszenicy (aktualizacja Luty 2018)

Poziom Skuteczności: 5 = Wysoki; 1 = Niski; – = Brak danych ( sprawdź etykietę stosowania)

Część pierwsza

Grupa chemiczna Substancja aktywna Łamliwość źdźbła zbóż i traw Mączniak prawdziwy zbóź i traw Septorioza paskowana liści
Fenyloacetamidy cyflufenamid 4
Anilinopirimidyny cyprodinil 4 2
Morfoliny metrafenon 3 4 1
Ftalany chlorotalonil*** 1 4
Ditiokarbaminiany mancozeb*** 1 3
Imidazole prochloraz 3 1 1
Benzimidazole thiophanate-methyl
Morfoliny fenpropidin 3 1
fenpropimorf 2 1
Fthalimidy folpet*** 2
Fenoksychinony chinoxyfen 2
Chinazoliny proquinazid 4
SDHIs fluksapyroksad** 4
pentiopirad** 4
SDHI + inne $ biksafen + fluopyram + protiokonazol 4 3 5
biksafen + protiokonazol 4 3 5
boskalid + epoksykonazol 4 2 3
fluksapyroksad + epoksykonazol 4 2 5
fluksapyroksad + metkonazol 2 5
fluksapyroksad + piraklostrobina 2 4
izopirazam + epoksykonazol 2 2 4
pentiopirad + chlorotalonil 4
Ketoaminy spiroksamina 2
Strobiluryny (QoI) azoksystrobina 1 1
pikoksystrobin 1 1 1
piraklostrobina 1 1 1
trifloksystrobina 1 1
Strobiluryny + Triazole $ dimoksystrobina + epoksykonazol 2
fluoksastrobina + protiokonazol 4 2 3
Triazole*** cyprokonazol 1 2 1
difenokonazol 1 2
epoksykonazol 2 2 3
flutriafol 1 1
metkonazol 2 2
propikonazol 1 1 1
protiokonazol 4 3 3
tebukonazol 2 1

Część druga

Grupa chemiczna Substancja aktywna Rdza zółta pszenicy Rdza brunatna pszenicy Fuzarioza kłosów #
Fenyloacetamidy cyflufenamid
Anilinopirimidyny cyprodinil
Morfoliny metrafenon
Ftalany chlorotalonil***
Ditiokarbaminiany mancozeb*** 1 1
Imidazole prochloraz 1 1
Benzimidazole thiophanate-methyl 2
Morfoliny fenpropidin 2 2
fenpropimorf 2 3
Fthalimidy folpet*** 1 1
Fenoksychinony chinoxyfen
Chinazoliny proquinazid
SDHIs fluksapyroksad** 3 4
pentiopirad** 3 4
SDHI + inne $ biksafen + fluopyram + protiokonazol 4 5 4
biksafen + protiokonazol 4 5 4
boskalid + epoksykonazol 4 4
fluksapyroksad + epoksykonazol 5 5 2
fluksapyroksad + metkonazol 4 5 3
fluksapyroksad + piraklostrobina 4 5
izopirazam + epoksykonazol 5 5
pentiopirad + chlorotalonil 3 3
Ketoaminy spiroksamina 2 4
Strobiluryny (QoI) azoksystrobina 3 4
pikoksystrobin 4 3
piraklostrobina 4 5
trifloksystrobina 2 2
Strobiluryny + Triazole $ dimoksystrobina + epoksykonazol 4 4 3
fluoksastrobina + protiokonazol 4 5 3
Triazole*** cyprokonazol 4 3
difenokonazol 1 3
epoksykonazol 5 4 2
flutriafol 2 2
metkonazol 3 4 3
propikonazol 2 2
protiokonazol 4 2 4
tebukonazol 4 4 3

Fungicydy powinny być dopasowane do podstawowego ryzyka choroby, która zależy głównie od odmiany, terminu siewu, położenia i lokalnych warunków pogodowych.

Mieszanki i fungicydów o różnych mechanizmach działania z różnych grup fungicydów, są często najbardziej skuteczne i zmniejszają prawdopodobieństwo rozwoju oporności na fungicyd na patogeny. Oporność stanowi poważne zagrożenie dla ciągłego działania fungicydów, a podczas planowania programów fungicydowych należy wziąć pod uwagę zarządzanie opornością.

Fungicydy są testowane przez AHDB w konkretnych próbach wydajności oraz w innych projektach badawczych ukierunkowanych na określone choroby. Oceny wydajności są orientacyjne i zależą od dawki i czasu.

$ Różne produkty mogą zawierać różne dodatki i formulacje, które mogą mieć wpływ na poziom ochrony.
** Znaczące ryzyko oporu. Zawsze należy stosować fungicydy SDHI w mieszaninie z co najmniej jednym fungicydem o alternatywnym sposobie działania, który ma skuteczność w stosunku do zawalczanego pategena (ów).
*** Kluczowe produkty mogą wykazywać znaczące różnice między wydajnością w sytuacjach ochronnych i wyniszczających, przedstawione wyniki mają charakter poglądowy.
# Fuzarioza kłosów spowodowana przez Fusarium culmorum lub Fusarium graminearum. Wydajność wobec gatunków Microdochium może się różnić.


Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne informacje o zachodzących zmianach w wykazie zarejestrowanych środków ochrony roślin zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz korzystania z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.pl.