Pszenica jara – która odmiana jest najlepsza?

Zaprawione ziarno pszenicy oraz podział ziarna przygotowanego do czyszczenia i zaprawiania

Duże mrozy oraz brak okrywy śnieżnej w tym roku sprawiły, że zboża ozime trzeba będzie przesiewać i często będzie to pszenica jara. To sprawia, że ponownie będziemy mieli sytuację na rynku, gdzie zapotrzebowanie przewyższy ilość materiału siewnego dostępną na rynku. Warto też przyjrzeć się jaki potencjał mają poszczególne odmiany pszenicy jarej.

W Krajowym Rejestrze Odmian COBORU zarejestrowanych jest 33 odmian pszenicy jarej.  W Polsce przyjęło się, że głównie uprawia się pszenicę ozimą mimo że pszenica jara ma lepsze parametry jakościowe. Wiadomo teraz liczy się plon, a pszenica jaja potrafi być zawodna. Rozkład opadów  sprawia, że w okresie krzewienia kiedy pszenica jara potrzebuje najwięcej wady tych opadów jest niewiele co automatycznie przekłada się na spadek plonu. Jednak jak pokazują Badania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) prowadzonego przez COBORU plon pszenicy jarej bywa zadowalający. 

W tabeli przedstawione jest średnie plonowanie pszenicy jarej w badaniach PDO w latach 2014-2017 w dwóch wariantach nawożenia i ochrony. Niższym „a1” oraz wyższym „a2”.

Odmiana Sredni plon za lata 2014-2017 a1 (wz. + 7,16 t/ha Sredni plon za lata 2014-2017 a1 (wz. + 8,01 t/ha
Rusałka  7,21 8,23
Goplana  7,21 8,17
Harenda  7,36 8,15
Frajda  7,35 8,14
WPB Skye  7,23 8,07
Atrakcja 7,23 8,05
Varius 7,29 8,05
Jarlanka 7,28 8,01
Nimfa 7,25 8,01
Tybalt 7,07 7,97
Hewilla 6,95 7,93
KWS Sunny 7,16 7,93
KWS Torridon  7,00 7,93
Radocha 6,80 7,93
Mandaryna  7,07 7,91
Fala 7,18 7,90
Kamelia 6,91 7,87
Serenada 6,89 7,85
Arabella 7,07 7,81
Struna 6,87 7,81
Katoda 6,66 7,77
MHR Jutrzenka 7,16 7,77
Monsun 6,95 7,77
Trappe 6,73 7,77
Kandela 6,89 7,69
Ostka Smolicka (oś) 6,44 7,69
Izera 6,59 7,66
Łagwa 6,77 7,61
Bombona 6,27 7,29

Na liście zalecanych odmian COBORU znalazło się aż 15 odmian, które w zależności od województwa pozwalają na dobór takiej odmiany, która zapewni zadowalający i powtarzalny plon. Tymi odmianami są: Goplana, Harenda, Tybalt, Rusałka, Nimfa, Arabella, Mandaryna, Ostka Smolicka (oś), KWS Torridon, Varius, Kamelia, Serenada, WPB Skye, Frajda, Kandela.

Najbardziej uniwersalnymi odmianami biorąc pod uwagę ilość województw w jakich dana odmiana pszenicy jarej jest rekomendowana przez COBORU są Goplana (16 województw), a także Harenda oraz Tybalt  (15 województw) również odmiana Rusałka jest uniwersalana w Polskich warunkach i zalecana jest w 13 województwach.

Poniżej znajdują się tabele z rekomendacją odmian jęczmienia ozimego w poszczególnych województwach.
(A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa, oś – odmiana oścista)

woj. Dolnośląskie

Tybalt A

Arabella A

KWS Torridon A

Harenda B

Goplana A

woj. Kujawsko-pomorskie

Tybalt A

Arabella A

Harenda B

Goplana A

Nimfa A

Rusałka A

woj. Lubelskie

Tybalt A

Kandela A

Harenda B

Mandaryna A

Goplana A

Serenada A

Rusałka A

woj. Lubuskie

Tybalt A

Ostka Smolicka (oś) A

Mandaryna A

Goplana A

Nimfa A

Rusałka A

Varius A

woj. Łódzkie

Tybalt A

Goplana A

Harenda B

Rusałka A

Nimfa A

woj. Małopolskie

Tybalt A

Arabella A

Ostka Smolicka (oś) A

Harenda B

Mandaryna A

Goplana A

Rusałka A

woj. Mazowieckie

Tybalt A

Arabella A

KWS Torridon A

Harenda B

Goplana A

Kamelia B

Nimfa A

WPB Skye A

woj. Opolskie

Tybalt A

Arabella A

Ostka Smolicka (oś) A

Goplana A

Harenda B

Rusałka A

woj. Podkarpackie

Tybalt A

Harenda B

Mandaryna A

Goplana A

Nimfa A

woj. Podlaskie

Tybalt A

Harenda B

Goplana A

Rusałka A

Frajda B

Mandaryna A

Nimfa A

woj. Pomorskie

Tybalt A

Harenda B

Goplana A

Rusałka A

woj. Śląskie

Tybalt A

Arabella A

Ostka Smolicka (oś) A

Harenda B

Rusałka A

Varius A

Goplana A

Nimfa A

woj. Świętokrzyskie

Tybalt A

Arabella A

KWS Torridon A

Harenda B

Goplana A

Kamelia B

Nimfa A

Rusałka A

Varius A

woj. Warmińsko-mazurskie

Tybalt A

Ostka Smolicka (oś) A

Harenda B

Mandaryna A

Goplana A

Nimfa A

Rusałka A

woj. Wielkopolskie

Mandaryna A

Goplana A

Harenda B

Rusałka A

WPB Skye A

woj. Zachodniopomorskie

Tybalt A

Harenda B

Goplana A

Serenada A

Rusałka A


Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne informacje o zachodzących zmianach w wykazie zarejestrowanych środków ochrony roślin zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz korzystania z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.pl.