Ruszyły dopłaty do materiału siewnego, jakie zmiany w 2018 roku?

Zaprawione ziarno pszenicy

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2018 roku.

Od 15 stycznia 2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytuły zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis. Nabór wniosków potrwa do 25 czerwca 2018 roku.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu rolnego. Wszystkie potrzebne formularze oraz instrukcję ich wypełnienia można pobrać tutaj ze strony ARiMR.

Wstępne czyszczenie ziarna pszenicy przeznaczonej na materiał siewny
Wstępne czyszczenie ziarna pszenicy przeznaczonej na materiał siewny | fot. Agrofy.pl

Dolaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany do 30 września ubiegłego roku z wyłączaniem przedplonów lub poplonów.

Zaprawione ziarno pszenicy oraz podział ziarna przygotowanego do czyszczenia i zaprawiania
Zaprawione ziarno pszenicy oraz podział ziarna przygotowanego do czyszczenia i zaprawiania | fot. Agrofy.pl

Minimalna ilość zużytego materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiana lub obsadzenia 1 ha gruntów ornych dla poszczególnych gatunków to :
pszenica zwyczajna (odmiany populacyjne) – 150 kg
pszenica zwyczajna (odmiany mieszańcowe) – 70 kg lub 1,7 jednostki siewnej
pszenica twarda150 kg
żyto (odmiany populacyjne) – 90 kg lub 2 jednostki siewne
żyto (odmiany syntetyczne) – 80 kg
żyto (odmiany mieszańcowe) – 60 lub 1,7 jednostki siewnej
jęczmień (odmiany populacyjne) – 130 kg
jęczmień (odmiany mieszańcowe) – 90 kg lub 2 jednostki siewne
pszenżyto150 kg
owies zwyczajny150 kg
owies nagi120 kg
owies szorstki80 kg
łubin (biały, żółty, wąskolistny) – 150 kg
groch siewny (odmiany rolnicze) – 200 kg
bobik270 kg
wyka siewna80 kg
soja120 kg
ziemniak2000 kg
mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne (sporządzone z materiału siewnego odmian roślin wymienionych wyżej) – 140 kg

Zaprawione ziarno

Ze wszystkimi wymogami oraz wyjaśnieniami co do wypełnienia wniosku o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można tutaj.