Rynek środków ochrony roślin w 2016 roku

Z racji że już parę lat zajmuję się już śledzeniem rynku środków ochrony roślin w Polsce postanowiłem pokusić się o podsumowanie i podzielenie się z wami informacjami, co w tym temacie działo się w 2016 roku.

Zapraszam na pierwsze w Polsce zestawienie i analizę, jak w 2016 roku kształtował się rynek środków ochrony roślin w Polsce w oparciu o wyszukiwarkę środków ochrony roślin prowadzoną przez Agrofy.
Może się wydawać dlaczego takie zestawienie ukazuje się po czterech miesiącach? Odpowiedź jest krótka.
Wyszukiwarka środków ochrony roślin Agrofy opiera się na danych publikowanych przez MRiRW. Dane te publikowane przez ministerstwo z opóźnieniem, z stąd zwłoka czterech miesięcy.

Wszystkie zarejestrowane środki ochrony roślin dzięki prostej i wygodnej wyszukiwarce na www.agrofy.pl. Serdecznie zapraszam do śledzenia strony bo wbrew pozorom rynek środków ochrony roślin jest bardzo dynamiczny i złożony.

Aktualnie to jest na dzień 21 kwietnia 2017 roku w Polsce zarejestrowanych jest 1798 środków ochrony roślin. W 2016 roku zarejestrowano 239 środków podstawowym zezwoleniem MRiRW, 89 preparatów posiadających zezwolenie na „handel równoległy” oraz 37 z zezwoleniem na „wzajemne uznanie” środków zarejestrowanych w innych krajach strefy europejskiej, do której należy nasz kraj.

Rodzaj zewolenia MRiRW

Ilość zarejestrowanych preparatów w 2016 roku

Zezwolenie podstawowe

239

Handel równoległy (h.r.)

89

Wzajemne uznanie (wu)

37

SUMA

365

Procentowe zestawienie nowych rejestracji z podziałem na rodzaje zezwoleń M|RiRW

Rynek środków ochrony roślin w 2016 - podział na rodzaje zezwoleń wydawanych przez MRiRW
Rynek środków ochrony roślin w 2016 – podział na rodzaje zezwoleń wydawanych przez MRiRW

 

Biorąc pod uwagę 143 preparaty, które utraciły zezwolenie MRiRW i tym samym zostały usunięte z obrotu i stosowania można przyjąć, że nastąpił wzrost ilości dostępnych środków ochrony roślin w Polsce. Jest to kolejny wzrost liczby zarejestrowanych preparatów utrzymujący się niezmiennie od 2012 roku kiedy liczba dostępnych środków oscylowała w okolicach 900 preparatów.

Procentowe zestawienie nowych i wycofanych środków ochrony roślin do pozostających w użyciu

Rynek środków ochrony roślin - nowości i wycofania w ujęci do pozostających preparatów
Rynek środków ochrony roślin – nowości i wycofania w ujęci do pozostających preparatów

Wynika z tego, że jedynie blisko 75% preparatów w 2016 roku nie uległo zmianie, natomiast ponad jedna czwarta to nowe rejestracje i wycofane środki.

Czy to dużo, czy mało?

To każdy musi sobie sam sobie odpowiedzieć. Jest to natomiast ponad 500 środków w ciągu zaledwie jednego roku.

Jeśli jesteście ciekawi jak grupa środków uzyskała najwięcej rejestracji?

Procentowe zestawienie rejestracji w 2016 roku z podziałem na grupy środków ochrony roślin

Grupy środków ochrony roślin zarejestrowane w 2016 roku
Grupy środków ochrony roślin zarejestrowane w 2016 roku

Najliczniejszą grupę stanowiły preparaty do zwalczania chwastów, potem chorób i szkodników. Czwarte miejsce po względem rejestracji w 2015 roku zajęły regulatory wzrostu, następnie preparaty do walki ze ślimakami oraz pajęczaków (głównie przędziorki), a stawkę zamykają kombinacje grup środków ochrony roślin.

Ta tabela rozwieje wasze wątpliwości, chociaż uważam że zaskoczenia nie ma. Odzwierciedla to ogólny trend panujący na rynku środków ochrony roślin. Możecie się o tym przekonać korzystając z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.

Grupa środka ochrony roślin

Ilość

Akarycyd

3

Akarycyd i Insektycyd

2

Herbicyd

152

Fungicyd

135

Fungicyd i Insektycyd

1

Fungicyd i Regulator wzrostu

1

Insektycyd

38

Moluskocyd

8

Regulator wzrostu

25

Jeśli odpowiada wam tak forma prezentacji rynko środków ochrony roślin to wyraźcie swoją opinię, a z pewnością takich porównań ukaże się więcej bo naprawdę rynek środków ochrony roślin w Polsce nie jest nudny, a tym samym jak się sadzi mały.