Skrzypionki – poznaj progi szkodliwości

Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl

Skrzypionki są groźnymi szkodnikami w uprawie zbóż. Szkody wyrządzają osobniki dorosłe oraz larwy poprzez wygryzanie blaszki liściowej (białe plamy i podłużne otworki) co wpływa na zmniejszenie fotosyntezy i tym samym straty w plonie ziarna. Na plantacjach zbóż możemy spotkać dwa gatunki tych chrząszczy i są to Skrzypionka zbożowa oraz Skrzypionka błękitek.

Skrzypionki należy obserwować w zbożach już od końca kwietnia kiedy drugi i trzeci liść podflagowy jest jeszcze zielony do dojrzałości mlecznej ziarników

Postanowiłem zmienić trochę formę i zamiast opisywać, że osobniki dorosłe mają długość od 3,5 do 5 mm a jaja 1 mm dodać kilka zdjęć obrazujących wygląd tych chrząszczy. Jedynie nadmienię, że larwy często nazywane są ślimaczkami lecz tak naprawdę pokryte są lepką i śliską wydzieliną przypominająca skorupę ślimaka. Ciekawe co sądzicie o takiej obrazowej formie prezentacji organizmów szkodliwych?

 

Skrzypionka zbożowa - larwa L1 | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa – larwa L1 | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa - larwa L1 | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa – larwa L1 | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa - jako | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa – jako | Agrofy.pl
Skrzypionka błękitek| Agrofy.pl
Skrzypionka błękitek| Agrofy.pl
Skrzypionka błękitek| Agrofy.pl
Skrzypionka błękitek| Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl
Skrzypionka błękitek - larwa | Agrofy.pl
Skrzypionka błękitek – larwa | Agrofy.pl
Skrzypionka - jajo | Agrofy.pl
Skrzypionka – jajo | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa - larwa | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa – larwa | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl
Skrzypionka zbożowa | Agrofy.pl

Skrzypionki – próg ekonomicznej szkodliwości

Decyzję o potrzebie chemicznego zwalczania skrzypionek należy podejmować indywidualnie dla każdej plantacji w oparciu o próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi:

  • 1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta
  • 1 larwa na 2-3 źdźbłach jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa

Zabieg zwalczający skrzypionki najlepiej przeprowadzić kiedy na plantacjach zbóż obserwowane są larwy obu gatunków wielkości około 4 mm z najwcześniej złożonych jaj i jednocześnie następuje masowy wylęg larw.

Aktualnie zarejestrowanych jest 63 środków ochrony roślin działających przeciwko skrzypionkom. Te i inne zarejestrowane środki znajdziesz w wyszukiwarce środków ochrony roślin agrofy.pl