Słodyszek rzepakowy – groźny czy nie?

Słodyszek rzepakowy – Meligethes aeneus

Słodyszek rzepakowy – Meligethes aeneus

Słodyszek rzepakowy jest jednym z najgroźniejszych szkodników rzepaku. Jego szkodliwość polega na uszkadzaniu pąków kwiatowych, gdzie żywią pyłkiem, a samicę składają jaja. Słodyszek rzepakowy opuszcza miejsce zimowego spoczynku, gdy temperatura gleby osiągnie 10°C i przenosi się na rośliny kwitnące na żółto takie jak jaskier lub mniszek. Na plantacje rzepaku słodyszek przelatuje, gdy temperatura osiąga 15°C, a rośliny osiągają fazę pąkowania.

Słodyszek rzepakowy – Meligethes aeneus
Słodyszek rzepakowy – Meligethes aeneus

Jedna samica potrafi złożyć do 200 jaj co pokazuje jak bardzo szkodliwy potrafi być ten gatunek chrząszczy. Jeśli uświadomimy sobie, że każde jajo przypada na jeden pąk kwiatowy to łatwo wyobrazić sobie skalę zagrożenia i straty w plonie. Larwa słodyszka rzepakowego rozwija się w pąku około 5 tygodni. Po tym okresie dorosłe larwy upuszczają kwiaty i zagrzebują się w ziemi. Następnie po przepoczwarczeniu w okolicy czerwca pojawia się nowe pokolenie chrząszczy i po krótkim żerowaniu pod koniec sierpnia słodyszek rzepakowy przelatuje w miejsce zimowania. Słodyszek rzepakowy ma tylko jedno pokolenie rocznie.

Słodyszek rzepakowy to czarny chrząszcz o długości 2-2,5 mm o odcieniu granatowym lub ciemnozielonym i metalicznie błyszczącym. Uszkadza on pąki kwiatowe, które żółkną, usychają, a następnie opadają pozostawiając jedynie szypułki kwiatowe.

W fazie kwitnienia szkodnika tego można zaliczyć do organizmów pożytecznych, gdyż żywiąc się pyłkiem kwiatowym przyczynia się do lepszego zapylenia rzepaku. Lecz nie rekompensuje to strat jakie potrafi wyrządzić ten gatunek w fazie pąkowania rzepaku. Również larwy słodyszka rzepakowego żywią się pyłkiem i nektarem nie wyrządzając szkód gospodarczych.

Próg ekonomicznej szkodliwości

Dla słodyszka rzepakowego próg ekonomicznej szkodliwości przy zwartym kwiatostanie to 1-2 chrząszcze na roślinie, natomiast przy luźnym kwiatostanie jest to 3-5 chrząszczy na roślinę.

W celu ustalenia terminu zwalczania zaleca się systematyczną obserwację plantacji. Najlepiej użyć do tego żółtego naczynia, aby łatwo ocenić intensywność nalotu słodyszka na plantację rzepaku. Zarówno zbyt wcześnie lub zbyt późno wykonany zabieg może okazać się niewystarczająco skuteczny.

Preparaty chemiczne, którymi można wykonać zabieg orzeciwko słodyszkowi rzepakowamu znajdziesz na agrofy.pl