Środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym [aktualizacja]

Rolnictwo ekologiczne

 Czym chronić nasze uprawy jeśli prowadzimy gospodarstwo w systemie rolnictwa ekologicznego?

Rolnictwo ekologiczne
Logo produktów wytworzonych ekologicznie

Z pośród wszystkich środków ochrony roślin znajduje się niewielka grupa preparatów dozwolonych do ochrony roślin uprawianych metodami ekologicznym.

Głównie są to środki oparte na substancjach aktywnych pochodzenia naturalnego. Tym samym nie wykazują one negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz zdrowie konsumentów. Instytucją, która zajmuje się dopuszczeniem środków do stosowania w rolnictwie ekologicznym jest Państwowy Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

Poniżej prezentuję listę środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Są to jedynie preparaty, które można powinny byś dostępne w sprzedaży, natomiast pełna lista obejmująca dodatkowo środki które nie ma w sprzedaży a można je stosować dostępna jest do wyszukania na stronie Agrofy.pl.

 


 

ARMICARB SP
ARMICARB SP

ARMICARB SP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni w sadach produkcyjnych. Armicarb SP przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.


ARMICARB SP
ATILLA SP

ATILLA SP jest środkiem zawierającym wodorowęglan potasu, proszkiem rozpuszczalnym w wodzie, przeznaczonym do zwalczania miodówki gruszowej plamistej. Środek zwalcza stadia larwalne szkodnika. Środek Atilla SP nie jest szkodliwy dla naturalnych wrogów szkodników z rodziny Anthocoridae (np. Orius laevigatus) i drapieżnych roztoczy (np. Typhlodromus pyri). Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.


Caffaro Micro 37,5 WG

CAFFARO MICRO 37,5 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywniczych przed chorobami powodowanymi przez grzyby i bakterie. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych.


Carpovirusine Super SC
Carpovirusine Super SC

Carpovirusine Super SC jest biologicznym środkiem owadobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni. Środek zawiera naturalnie występujący patogen owocówki jabłkóweczki i jest skuteczny jedynie po spożyciu przez larwy. Larwy przestają żerować w krótkim czasie po infekcji. Część larw pobiera cząstki wirusa przegryzając osłonkę jaja w trakcie wylęgu i zamiera zanim rozpocznie żerowanie. Pozostałe larwy pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania i giną w ciągu kilku dni. Carpovirusine Super SC jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla organizmów pożytecznych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.


Capex

CAPEX® zawiera występującego w środowisku naturalnym wirusowego patogena gąsienic zwójki siatkóweczki (Adoxophyes orana). CAPEX® jest wysoce selektywnym i skutecznym środkiem biologicznym o działaniu żołądkowym, nieszkodliwym dla organizmów pożytecznych i innych występujących w środowisku. Po spożyciu środka gąsienice zwójki zaprzestają żerowania i w zależności od spożytej dawki, giną po kilku dniach lub w trakcie dalszego rozwoju. CAPEX® może być stosowany łącznie z innymi środkami ochrony roślin (z wyjątkiem preparatów o wysokim lub niskim odczynie), stosowanymi w programach integrowanej ochrony przed szkodnikami, może być także stosowany w połączeniu ze środkami do dezinformacji samców. CAPEX® należy stosować w formie oprysku na rośliny. W celu skutecznego zwalczania zwójki siatkóweczki i uniknięcia uszkodzeń owoców, stosowanie preparatu CAPEX® należy rozpocząć wiosną, w okresie wychodzenia młodych gąsienic z miejsca diapauzy zimowej. W zależności od rejonu zabiegi wiosenne należy stosować do końca kwietnia. Podstawowe znaczenie w zwalczaniu populacji szkodnika mają zabiegi wykonywane latem i jesienią. W tych okresach CAPEX® należy stosować przeciwko najmłodszym gąsienicom, najlepiej w okresie wylęgania larw z jaj. Zabiegi środkiem w okresie letnim należy wykonywać wieczorem. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego.


Cobresal 50 WP

Cobresal 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.


Cobresal Extra 350 SC

Cobresal Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.


Compo Granulat na ślimaki

COMPO Granulat na ślimaki jest moluskocydem w postaci przynęty gotowej do zastosowania (RB), o działaniu kontaktowym. Środek przeznaczony do ochrony roślin ozdobnych, sadowniczych i warzywnych uprawianych w gruncie i pod osłonami w ogrodach przydomowych i działkowych. Składnik czynny zaburza układ pokarmowy i metabolizm wapnia u ślimaków, powodując zatrzymanie odżywiania. Hamuje również wytwarzanie śluzu. COMPO Granulat na ślimaki jest innowacyjnym środkiem zawierającym naturalną substancję czynną oraz czynnik wabiący opracowany przez specjalistów COMPO. Odporność na uszkodzenie przez deszcz połączona z atrakcyjnością dla wszystkich ważnych gatunków ślimaków nagich, które uszkadzają rośliny umożliwia niezawodną ochronę. Granulat pozostaje atrakcyjny dla ślimaków niezależnie od poziomu wilgotności. Po jednorazowym spożyciu przynęty, ślimaki natychmiast przerywają żerowanie na roślinie. Po opadnięciu na ziemię obumierają nie pozostawiając przy tym śladów śluzu i innych nieprzyjemnych pozostałości. Nie ma konieczności zbierania martwych osobników.


Contans WG
Contans WG

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed zgnilizną twardzikową. Coniothyrium minitans wyizolowany z gleby ma działanie selektywne i zastosowany doglebowo działa na sklerocja grzybów z rodzaju Sclerotinia powodując ich wyniszczenie, rozpadanie się. Środek Contans WG stosuje się używając opryskiwaczy polowych lub ręcznych.


Copper Max NEW 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, wiśni, czereśni oraz ogórka i pomidora w uprawie gruntowej przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.


Cuproflow 377,5 SC

Cuproflow 377,5 SC jest środkiem grzybobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i chmielu przed chorobami grzybowymi i grzybopodobnymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.


Cuproxat 345 SC
Cuproxat 345 SC

CUPROXAT 345 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, chmielu oraz roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.


Dipel WG
Dipel WG

Dipel WG jest biologicznym środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu żołądkowym przeznaczonym do zwalczania gąsienic bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy i tantnisia krzyżowiaczka w białej kapuście oraz gąsienic pachówki strąkóweczki w grochu. Na roślinie działa powierzchniowo.


Ecodian - CP VP
Ecodian – CP VP

Ecodian – CP VP

ECODIAN-CP VP to środek ochrony roślin do zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych metodą wabienia i dezorientacji samców motyli za pomocą feromonu w formie biodegradowalnej zawieszki.


Środek ślimakobójczy w formie granul, przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich w gruncie i pod osłonami. Środek wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany. Pobrany przez ślimaki powoduje zatrzymanie ich żerowania na roślinach. Po spożyciu granulatu ślimaki chowają się w swoich kryjówkach i tam zamierają. Obumarłe nie są widoczne na powierzchni gleby. Efekt działania środka jest widoczny jedynie poprzez brak dalszych uszkodzeń roślin. Zawiera substancję czynną występującą naturalnie w przyrodzie. Jest bardzo odporny na wilgoć. Po uwilgotnieniu staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla ślimaków. Ulega biologicznemu rozkładowi.


Funguran A-Plus NEW 50 WP

Funguran A-Plus NEW 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, wiśni, czereśni oraz ogórka i pomidora w uprawie gruntowej przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.


Funguran Forte New 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, wiśni, czereśni oraz ogórka i pomidora w uprawie gruntowej przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.


Funguran – OH 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, wiśni, czereśni oraz ogórka i pomidora w uprawie gruntowej przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.


Fytosave SL

Środek o działaniu układowym, w postaci roztworu do rozcieńczania wodą, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed mączniakami prawdziwymi warzyw dyniowatych i psiankowatych uprawianych pod osłonami. Środek stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego (plecakowego). Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.


Isomate CTT

Isomate CTT to środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób regularny i ciągły w czasie całego sezonu wegetacyjnego. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki, a w konsekwencji ograniczenia wystąpienia szkodnika w sadach jabłoniowych.


Karbicure SP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni w sadach produkcyjnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.


Madex Max

Madex®MAX zawiera naturalnie występujący patogen owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella). Madex®MAX jest skuteczny jedynie po spożyciu przez larwy owocówki jabłkóweczki, zakażenie przez kontakt nie jest możliwe. Po spożyciu zakażone larwy zaprzestają żerowania i nie powodują dalszych szkód. W zależności od ilości spożytej substancji, larwy giną w ciągu kilku dni lub w trakcie ich dalszego rozwoju. Madex®MAX jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla organizmów pożytecznych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.


Miedzian 50 WP
Miedzian 50 WP

Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i leśnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

Miedzian Extra 350 SC
Miedzian Extra 350 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.


Neoram 37,5 WG

NEORAM 37,5 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywniczych przed chorobami powodowanymi przez grzyby i bakterie. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych.


Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami wywołanymi przez grzyby.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.


Novodor SC jest mikrobiologicznym środkiem owadobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw stonki ziemniaczanej. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


Oxycur 377,5 SC

Oxycur 377,5 SC jest środkiem grzybobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i chmielu przed chorobami grzybowymi i grypopodobnymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.


Polyversum WP
Polyversum WP

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej przed chorobami grzybowymi. Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Zasiedla on strefę korzeniową eliminując poprzez konkurencyjne działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Jednocześnie stymuluje wzrost roślin poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin.


Prestop WP

PRESTOP WP jest biologicznym środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej do stosowania w ochronie przed chorobami niektórych roślin warzywnych, ziół i roślin ozdobnych w uprawie pod osłonami oraz truskawki w uprawie polowej. Działanie środka ma na celu powstrzymanie rozwoju czarnej zgnilizny zawiązków i pędów roślin dyniowatych (Didymella bryoniae) na ogórku, szarej pleśni (Botrytis cinerea) na truskawce, pomidorze i roślinach ozdobnych, jak również powstrzymywanie chorób odglebowych wywołanych przez: organizmy grzybopodobne rodzaju Pythium na ogórku, sałacie i ziołach, organizmy grzybopodobne rodzaju Pythium i Phytophthora na roślinach ozdobnych, grzyby rodzaju Rhizoctonia na kalafiorze i sałacie oraz grzyby rodzaju Fusarium i Rhizoctonia na ziołach. Środek przeznaczony do podlewania oraz do opryskiwania roślin przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.


Promanal 60 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.


 

Serenade ASO jest mikrobiologicznym środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), zawierającym szczep QST 713 bakterii Bacillus subtilis i przeznaczonym do stosowania w uprawie truskawki, marchwi, sałaty, pomidora, papryki oraz oberżyny (bakłażana) przeciwko chorobom grzybowym. Bacillus subtilis QST 713 jest bakterią występującą naturalnie w przyrodzie, wykazującą działanie grzybobójcze oraz fungistatyczne poprzez zakłócenie rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin i wytwarzanie substancji, które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych grzybów. Bacillus subtilis QST 713 konkuruje także z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukuje systemiczną odporność rośliny. Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego lub polowego.


SIARKOL 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie buraka cukrowego i pastewnego przed mączniakiem prawdziwym.


Siarkol 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed mączniakiem jabłoni oraz winorośli, chmielu i buraka cukrowego przed mączniakami prawdziwymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych (burak cukrowy), oraz sadowniczych i ręcznych (winorośl, chmiel, jabłoń).


Siarkol Bis 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie winorośli, jabłoni oraz buraka cukrowego przed mączniakiem prawdziwym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i plecakowych.


Siarkol Extra 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed mączniakiem jabłoni oraz winorośli, chmielu i buraka cukrowego przed mączniakami prawdziwymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych (burak cukrowy), oraz sadowniczych i ręcznych (winorośl, chmiel, jabłoń).


Siarkol 800 SC

Siarkol 800 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, winorośli oraz róży przed mączniakami prawdziwymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego.


SpinTor 240 SC jest środkiem owadobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych liści. Środek jest otrzymywany w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa. Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodników. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika następuje po upływie kilku godzin. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.


 

TREOL 770 EC jest środkiem owadobójczym i roztoczobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do ochrony drzew owocowych oraz świerka i modrzewia. Na szkodniki działa kontaktowo.


Trianum-G

TRIANUM-G to środek mikrobiologiczny w formie granul do stosowania w uprawach warzyw w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby i organizmy grzybopodobne. TRIANUM-G chroni system korzeniowy rośliny przed patogenami pochodzenia glebowego rodzaju: Fusarium, Rhizoctonia, Pythium. Mikroorganizm będący substancją czynną środka TRIANUM-G rozwija się dobrze w różnych warunkach środowiskowych, w szerokim zakresie temperatur (8-34oC), pH na poziomie 4-8,5, na różnego typu podłożach i korzeniach wielu gatunków roślin. Aby uzyskać optymalne działanie, środek należy zastosować w uprawie jak najwcześniej.


Trianum-P

TRIANUM-P to środek mikrobiologiczny w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej do stosowania w uprawach warzyw w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby i organizmy grzybopodobne. TRIANUM-P chroni system korzeniowy rośliny przed patogenami pochodzenia glebowego rodzaju: Fusarium, Rhizoctonia, Pythium. Mikroorganizm będący substancją czynną środka TRIANUM-P rozwija się dobrze w różnych warunkach środowiskowych, w szerokim zakresie temperatur (8-34oC), pH na poziomie 4-8,5, na różnego typu podłożach i korzeniach wielu gatunków roślin. Aby uzyskać optymalne działanie, środek należy zastosować w uprawie jak najwcześniej.


 


żródło: IOR Poznań, stan na 25.04.2017 r.