Wykaz środków ochrony roślin #5 cz. 3 Nowe rejestracje

Wykaz środków ochrony roślin

Oto przed wami trzecia część aktualnych nowości jakie pojawiły się w okresie od 4 maja do 8 czerwca (pierwsza oraz druga) w „Wykazie środków ochrony roślin” dostępnych do stosowania i będących w obrocie na terenie Polski.
Ostatni „Wykaz środków ochrony roślin” obejmował środki zarejestrowane na dzień 4 maja 2017 roku i możesz zapoznać się z nim tutaj.
Część 5 obejmuje środki ochrony roślin wpisane do rejestru pomiędzy 4 maja, a 8 czerwca 2017 roku.
Oczywiście wszystkie środki ochrony roślin możesz znaleźć i w łatwy sposób wyszukać na Agrofy.pl, gdzie bardzo gorąco polecam zajrzeć.

Wykaz środków część 5.3 to 14 nowych rejestracji oraz 20 środków, które zostały usunięte z rejestru środków. Aktualnie dzięki wyszukiwarce środków ochrony roślin Agrofy możesz wyszukać 1828 preparatów, które w optymalny sposób pomogą chronić twoje uprawy przed organizmami szkodliwymi. Lista środków nadal systematycznie się zwiększa.

Podsumowując w bieżącym okresie wpisano do rejestru środków 47 nowych pozycji, a wykreślono 20 co oznacza, że bilans dodatni nadal się utrzymuje.

Wyszukiwarka środków ochrony roślin, jak i wykaz opracowane są na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale moim zdaniem zdarzają się w nich „drobne” błędy, które w marę swojej wiedzy staram się korygować.


Perseo

Perseo jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby, w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancja(e) aktywna(e): Chlorotalonil, Azoksystrobina
Numer pozwolenia: R-12/2017
Opakowania: 1; 5; 10; 20 l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Choroby
Pszenica ozima Fungicyd Rdza brunatna pszenicy, Septorioza paskowana liści
Jęczmień ozimy Fungicyd Rynchosporioza zbóż

Premazor Turbo SC

Premazor Turbo SC jest herbicydem, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów na terenach nieużytkowanych rolniczo. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1, a substancja czynna glifosat do grupy G. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy ręcznych oraz na torach kolejowych przy użyciu sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych.

Substancja(e) aktywna(e): Diflufenikan, Glifosat
Numer pozwolenia: R-11/2017 wu
Opakowania: 0,25; 0,5; 1; 3; 5  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Chwasty
Tereny nieużytkowane rolniczo Herbicyd Komosa biała, Mniszek pospolity, Ostrożeń polny, Rumianek pospolity, Tasznik pospolity, Wiechlina roczna
Place magazynowe Herbicyd Komosa biała, Mniszek pospolity, Ostrożeń polny, Rumianek pospolity, Tasznik pospolity, Wiechlina roczna

Prochlorus

Prochlorus jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancja(e) aktywna(e): Prochloraz
Numer pozwolenia: R-24/2017
Opakowania: 5  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Choroby
Pszenica ozima Fungicyd Łamliwość źdźbła zbóż i traw, Septorioza paskowana liści

Prokonazid 200 EC

Prokonazid 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin. Między innymi zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje naturalną odporność roślin. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Substancja(e) aktywna(e): Proquinazid
Numer pozwolenia: R-86/2016 h.r.
Opakowania: 0,25; 1; 3  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Choroby
Pszenica ozima Fungicyd Brunatna plamistość liści, Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Septorioza paskowana liści, Septorioza plew pszenicy
Pszenżyto ozime Fungicyd Brunatna plamistość liści, Septorioza paskowana liści, Septorioza plew pszenicy
Pszenica jara Fungicyd Brunatna plamistość liści, Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Septorioza paskowana liści
Jęczmień jary Fungicyd Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Plamistość siatkowa, Rdza jęczmienia

Rancona 15 ME

Rancona 15 ME jest fungicydem w formie mikroemulsji o działaniu układowym i powierzchniowym, przeznaczonym do zaprawiania ziarna zbóż w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Substancja(e) aktywna(e): Ipkonazol
Numer pozwolenia: R-13/2017
Opakowania: 0,25; 0,5; 1; 5; 20; 120; 220; 1000  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Choroby
Pszenica ozima Zaprawy nasienne Śnieć cuchnąca pszenicy, Śnieć gładka pszenicy, Zgorzel siewek
Pszenica jara Zaprawy nasienne Śnieć cuchnąca pszenicy
Jęczmień jary Zaprawy nasienne Głownia pyląca jeczmienia, Pasiastość liści jęczmienia., Zgorzel siewek
Jęczmień ozimy Zaprawy nasienne Głownia pyląca jeczmienia, Pasiastość liści jęczmienia., Zgorzel siewek

Rapex 500 SC

Rapex 500 SC jest herbicydem w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Rapex 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i hypokotyl, hamującym kiełkowanie chwastów. Efektem działania środka jest brak chwastów na polu, lub silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek co prowadzi do stopniowego ich zamierania. Najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów oraz po wschodach do fazy pierwszej pary liści. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metazachlor zaliczana jest do grupy K3. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancja(e) aktywna(e): Metazachlor
Numer pozwolenia: R-15/2017
Opakowania: 1; 5; 10; 20  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Chwasty
Rzepak ozimy Herbicyd Fiołek polny, Gwiazdnica pospolita, Jasnota purpurowa, Komosa biała, Maruna bezwonna, Miotła zbożowa, Niezapominajka polna, Przytulia czepna, Rumian polny, Samosiewy zbóż, Tasznik pospolity

Reveller 280 SC

Reveller 280 SC jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego (we wczesnej fazie rozwoju choroby) w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego i buraka cukrowego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancja(e) aktywna(e): Cyprokonazol, Pikoksystrobina
Numer pozwolenia: R-26/2017
Opakowania: 1; 5; 10; 20  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Choroby
Pszenica ozima Fungicyd Brunatna plamistość liści, Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Rdza brunatna pszenicy, Rdza żółta zbóż i traw, Septorioza paskowana liści, Septorioza plew pszenicy
Pszenica jara Fungicyd Brunatna plamistość liści, Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Rdza brunatna pszenicy
Pszenżyto ozime Fungicyd Brunatna plamistość liści, Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Rdza brunatna pszenicy, Rdza żółta zbóż i traw, Septorioza paskowana liści
Żyto ozime Fungicyd Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Rdza brunatna żyta, Rynchosporioza zbóż
Jęczmień ozimy Fungicyd Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Plamistość siatkowa, Rdza jęczmienia, Rynchosporioza zbóż
Jęczmień jary Fungicyd Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Plamistość siatkowa, Rdza jęczmienia, Rynchosporioza zbóż
Rzepak ozimy Fungicyd Czerń krzyżowych, Zgnilizna twardzikowa
Burak cukrowy Fungicyd Brunatna plamistość liści, Chwościk buraka, Mączniak prawdziwy, Rdza buraka

Rubric XL 300 SC

Rubric XL ® 300 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancja(e) aktywna(e): Epoksykonazol, Azoksystrobina
Numer pozwolenia: R-238/2016
Opakowania: 1; 3; 5; 10; 15; 20  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Choroby
Pszenica ozima Fungicyd Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Rdza brunatna pszenicy, Rdza żółta zbóż i traw, Septorioza paskowana liści
Pszenżyto ozime Fungicyd Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Rdza żółta zbóż i traw, Septorioza paskowana liści
Żyto ozime Fungicyd Rdza brunatna żyta
Jęczmień jary Fungicyd Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Plamistość siatkowa, Ramularia, Rdza jęczmienia, Rynchosporioza zbóż
Jęczmień ozimy Fungicyd Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Plamistość siatkowa, Ramularia, Rdza jęczmienia, Rynchosporioza zbóż

Sinconil 500 SC

Sinconil 500 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Substancja(e) aktywna(e): Chlorotalonil
Numer pozwolenia: R-14/2017 wu
Opakowania: 1; 5; 10;  20; 200; 1000  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Choroby
Pszenica ozima Fungicyd Septorioza paskowana liści

Snacol 5 GB

Moluskocyd w formie granulowanej przynęty do zwalczania ślimaków w niektórych uprawach rolniczych oraz w roślinach ozdobnych w uprawie polowej i pod osłonami. Wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadany. Działa żołądkowo i kontaktowo. Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu ręcznych i mechanicznych aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.

Substancja(e) aktywna(e): Metaldehyd
Numer pozwolenia: R-38/2017
Opakowania: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 20; 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 kg

Zastosowanie:

Roślina Grupa Szkodniki
Rzepak ozimy Moluskocyd Pomrowik plamisty, Ślimaki, Ślinik luzytański, Ślinik wielki, Ślinik zmienny
Pszenica ozima Moluskocyd Pomrowik plamisty, Ślimaki, Ślinik luzytański, Ślinik wielki, Ślinik zmienny
Funkia Moluskocyd Ślimaki
AKSAMITKA Moluskocyd Ślimaki, Ślinik luzytański
Rośliny ozdobne pod osłonami Moluskocyd Ślimaki
Rośliny ozdobne w gruncie Moluskocyd Ślimaki

Sumicidin 050 EC

Sumicidin 050 EC jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Substancja(e) aktywna(e): Esfenwalerat
Numer pozwolenia: R-41/2017
Opakowania: 0,25; 0,5; 1; 5 l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Szkodniki
Pszenica ozima Insektycyd Mszyce, Skrzypionki
Rzepak ozimy Insektycyd Chowacz podobnik, Pryszczarek kapustnik, Słodyszek rzepakowy
Kapusta głowiasta (biała, czerwona) Insektycyd Bielinek kapustnik, Bielinek rzepnik, Piętnówka kapuściana

Tachigaren 70 WP

Tachigaren 70 WP jest fungicydem o działaniu układowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do ochrony przed chorobami siewek wywołanymi przez patogeny zasiedlające glebę. Zaprawianie przez otoczkowanie i inkrustowanie genetycznie jednokiełkowych nasion buraka cukrowego odbywa się automatycznie w cyklu zamkniętym, zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia do otoczkowania i inkrustowania, w zakładach zajmujących się profesjonalnie otoczkowaniem materiału siewnego.

Substancja(e) aktywna(e): Hymeksazol
Numer pozwolenia: R-40/2017
Opakowania: 80 l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Choroby
Burak cukrowy Zaprawy nasienne Zgorzel siewek

Trico

Trico jest repelentem w formie emulsji (olej w wodzie) przeznaczonym do ochrony obszarów leśnych przed zgryzaniem przez zwierzynę łowną (sarny i jelenie) oraz spałowaniem przez jelenie i osmykiwaniem przez sarny, jak również do ochrony winorośli, soi i słonecznika przed zgryzaniem przez zwierzynę łowną (sarny i jelenie). Środek może być stosowany bez rozcieńczenia lub po rozcieńczeniu z wodą w zależności od zastosowania Trico działa jako repelent odstraszający zwierzynę łowną substancjami zapachowymi i smakowymi. Do repelentu dołączono barwnik w celu oznakowania. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub plecakowych.

Substancja(e) aktywna(e): Tłuszcz owczy
Numer pozwolenia: R-4/2017 wu
Opakowania: 5; 10 l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Szkodniki
Lasy Atraktant / repelent Jeleniowate
Winorośl Atraktant / repelent Jeleniowate
Słonecznik Atraktant / repelent Jeleniowate
Soja Atraktant / repelent Jeleniowate

Vertimec 018 EC

Vertimec 018 EC jest środkiem insektycydem i akarycydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie. Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy szklarniowych lub ręcznych.

Substancja(e) aktywna(e): Abamektyna
Numer pozwolenia: R-242/2016
Opakowania: 0,25; 1; 5; 20  l

Zastosowanie:

Roślina Grupa Szkodniki
Pomidor [uprawa pod osłonami] Akarycyd Przędziorek chmielowiec
Papryka [uprawa pod osłonami] Akarycyd Przędziorek chmielowiec
Oberżyna Akarycyd Przędziorek chmielowiec
Bakłażan [uprawa pod osłonami] Akarycyd Przędziorek chmielowiec
Ogórek [uprawa pod osłonami] Akarycyd Przędziorek chmielowiec
Róża [uprawa pod osłonami] Akarycyd Przędziorek chmielowiec
Chryzantema Akarycyd, Insektycyd Przędziorek chmielowiec, Wciornastek zachodni
Gerbera Insektycyd, Akarycyd Miniarki, Przędziorek chmielowiec, Przędziorek owocowiec, Wciornastek zachodni
Pelargonia Insektycyd, Akarycyd Miniarki, Przędziorki, Wciornastek zachodni
Difenbachia Insektycyd, Akarycyd Miniarki, Przędziorki, Wciornastek zachodni
Hibiskus Insektycyd Miniarki, Wciornastek zachodni
Fiołek afrykański Insektycyd, Akarycyd Miniarki, Przędziorki, Wciornastek zachodni

Środkami ochrony roślin, które całkowicie zostały usunięte z obrotu i stosowania w ciągu ostatnich dwóch tygodni są:

 • Maczeta OD 125 – zezwolenie nr R-79/2010 i.r.
 • Gold 450 EC – zezwolenie nr R-65/2013
 • Desperado 20 WG – zezwolenie nr R-17/2013
 • Domnic 250 – zezwolenie nr EW R-104/2008
 • Tarcza 060 FS – zezwolenie nr R-30/2006
 • Promanal 60 – zezwolenie nr EC R-48/2009
 • Difenikan 500 SC – zezwolenie nr R-25/2014 h.r.
 • Harfur – zezwolenie nr R-73/2012 h.r.
 • Stakato 500 SC – zezwolenie nr R-80/2011 h.r.
 • Miecz 25 WG – zezwolenie nr R-49/2012 h.r.
 • Refine 75 WG – zezwolenie nr R-49/2005
 • Drum 45 WG – zezwolenie nr R-52/2010
 • Goshawk 500 SC – zezwolenie nr R-54/2014 h.r.
 • Ryś 500 SC – zezwolenie nr R-1/2013 h.r.
 • Rima – zezwolenie nr R-83/2012 h.r.
 • Difto 500 SC – zezwolenie nr R-6/2012 h.r
 • Pro-Rimsulfuron 25 WG – zezwolenie nr R-59/2012 h.r.
 • Pro-Fenikan 500 SC – zezwolenie nr R-48/2011 h.r.
 • Sokolov 250 EW – zezwolenie nr R-10/2014 h.r.
 • Systemik 125 SL – zezwolenie nr R-8/2004

Jeśli nie chcesz aby ominęły Cię kolejne informacje o zachodzących zmianach w wykazie zarejestrowanych środków ochrony roślin zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz korzystania z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.pl.